Over Ons

Youth Academy is een programma voor levensvaardigheden dat helpt bij het verhogen van beschermende factoren en het verbeteren van de weerklank tussen mentoren voor jongeren en volwassenen. Het formaat is afgestemd op het land en de cultuur waar het programma wordt uitgevoerd. Het universele doel is echter overal hetzelfde: de levenskansen van kwetsbare jongeren verbeteren.